Norsk Sankt Bernhard Klubb

Org.nr. 984 569 947
Kontonr 7874.05.75057
www.nsbk.no
post@nsbk.no
 
Klubbens adresse:
Norsk Sankt Bernhard Klubb
V/ Helen Vanebo
Stormoen 1
2270 Flisa
 

Styret!

 

Leder:

Helen Vanebo

Mobil: 95286552

Mail:

leder@nsbk.no

mammutzlove@live.no

 

Nestleder:

Reidun Skretteberg

Telfnr: +46 104018419

Mob: +46 708807392

Mail:re.skret@gmail.com

 

Sekritær &

Medlemssevice

Anniken Solbjør

Mob:95944169

Mail: post@nsbk.no

 

Kasserer: 

Ved siden av styre står:

Johanna Gøransson

Mob: 45247798

Mail: kasserer@nsbk.no

Fakturaadresse

NSBK

V/ Johanna Gøransson

Åsvegen 724

2030 Nannestad

Mail:kasserer@nsbk.no 

 

Styremedlem

Inger Briskemyr Nykås

Telfn: 35534887

Mail: granheimenkennel@gmail.com

 

Styremedlem

Lena Westlie

Mob: 47835849

Mail: lena_w@live.no 

 

1.Vara 

Johann Runar

Mob: 97165418

Mail: johann.r.saevarsson@gmail.com

 

2.Vara

Tove Gustavsen Thygesen

Tlf: 35532368

Mob: 90253669

Mail: runthy@online.no

 

Valgkomiteèn: 

Medlem:

Asbjørn Skretteberg

Tlf: +46 104018419
Mail:re.skret@gmail.com

Medlem: 

Rick Vanebo

Tlf: 47314785

Mail: rickvanebo65@gmail.com

Medlem:

Rita Molnit

Tlf: 46506793

Mail: 

Vara:

Per Gabrielsen

Mob: 48011930

Mail: 

 

Valpeformidler:

Asbjørn & Reidun

Skretteberg

Telfnr: +46 104018419

Mail:

valpeformidling@nsbk.no

 

Revisor: 

Styret ser etter en

exstern revisor

Vara revisor:

 

 

Webmaster:

Helen Vanebo 

Mail:
webmaster@nsbk.no

  

Redaktør

Bernhardposten:

Emilie Marhaug

bernhardposten@nsbk.no

 

Utstilling & Aktivitets kometeen.

 

Utstillingsleder og Platssjef

Per Gabrielsen

 

Utstillings Kometee

Stine Fossen 

Nina Sondresen

Anne Lise Rognerud

Johann Runar

Pluss Styre

 

Kiosk 

Ulla Lindbergsengen

 

Rekvisita

Styret

Klubbens henger står lagret 

hos Stine Fossen.

 

Matrialforvalter

Styret

 

Leder for Familiesamling

Ulla Lindbergsengen

sammen med Juniorspirene.

 

Juniorspirene

Cecilie Lindbergsengen

 

Kontaktperson for kurs

Anniken Solbjør