FADDERORDNING!

Dette er en ordning for deg som er ny runt og i utstillingsringen. De allre fleste oppdretterne hjelper gjerne til at hjelpe dere med all forberedelsene og det at stille hund. Men av å til skjer det noe som gjør at dem ikke kan møte dere ved ringen eller at dere bor langt unna geografiskt. 

Vist du skulle ønske en hjelpende hand på hvordan dette fungerer og kanske få hjelp runt og i ringen, ta kontakt med Asbjørn Skretteberg. Han vil da hjelpe dere med at komme i kontakt med noen som vil hjelpe dere i gang til den utstillingen du er påmeldt til.

 

Hilsen Styret. 

Ta kontakt med vår hygglige Asbjørn Skretteberg på telf 93448900 etter kl 18.00

Email re.skret@gmail.com