Høstutstillingen 1. sept. 2007

Utstillingen ble arrangert på Eidsvoll og dommer var Max Russ fra Tyskland.

CERT langhår tispe - Toffe Loffe’s Triniti

CERT langhår hann - NORDJV-06 Strilolin’s Extreme Eminem

CERT – BIM korthår tispe - St. Zamba’s Mysteriouz Gypzy Roze

CERT – BIR korthår hann  -  St. Zamba’s Mysteriouz Mocca Man

BIR – BIS veteran                                                      BIM – BIS2 veteran
INT NORD UCH Toffe Loffe’s Belive In Bellafonte   -   St. Boralis Janet Jackson

BIR – BIS valp, Flavia Van’t Hof Ter Quinni   -   BIM – BIS2 valp, Dein Hard’s Pool Position

BIR Langhår - BIS                  BIR korthår - BIS2
N S UCH Toffe Loffe’s Rozarka   -   St. Zamba’s Mysteriouz Mocca Man

BIM korthår                                                    BIR korthår
St. Zamba’s Mysteriouz Gypzy Roze  -  NORDJV-06 St. Zamba’s Mysteriouz Mocca Man

BIR langhår                                     BIM langhår
N S UCH Toffe Loffe’s Rozarka  -  N S UCH St. Zamba’s Just A Joker