På denne siden vil dere finne styremøtereferater, protokoller og andre brev m.m 

Referatene vil fortsatt komme ut i klubbens BP. 

 

 

-2017

Styremøtereferat 02.02.2017

 

 

 

-2016

Årsmøteprotokoll 19.03.16

Styremøtereferat 27.04.2016 

Styremøtereferat 14.5.2016

Styremøtereferat 17.11.2016 *

 

 

-2015

Styremøtereferat 12.01.15

Søknad avlysning 1 mai-15 og svar fra Nkk

Styremøtereferat 23.02.15

Innkallelse generalforsamlingen-15 - Regnskap og budjett - Revisors berettning

Styremøtereferat 22.03.15

Styremøtereferat 23.04.15

Velkommen til oss (infoskriv til potentsielle nye medlemmer og valpekjøpere)

Styremøtereferat 04.06.15

Styremøtereferat 13.08.15

Årsmøteprotokoll 22.03.15

Styremøtereferat 28.04.15 

Styremøtereferat 15.05.15 

Styremøtereferat 01.09.15 

Styremøtereferat 01.12.15 

 

 

-2014

Styremøtereferat 22.01.14

Innkallelse til Ekstra Ordinært Årsmøte 21.10.2014

Årsmøte protokoll 09.11.14

Styremøtereferat 09.11.14

Styremøtereferat 25.11.14

 

-2013

Styremøteprotokoll 31.10.13 

Styremøteprotokoll 26.09.13

Referat fra 1 Mai Kometeen

Årsmöteprotokoll 18.08.13

Styremøtereferat 08.05.13

Styremøtereferat 23.03.13

Styremøtereferat 17.02.13

Styremøtereferat 07.02.13

Styremøtereferat 15.01.13

 

-2012 

Referat oppdrettermøtet 17.11.12

RAS-rasespesifikke avlsstrategier

RAS-Instruks, RAS-Mal, RAS-Veileder

NKK`S Avlsrådkurs 2013

Invitasjonsbrev, Kursprogram

Ønsker du at delta? Meld ditt intresse snarest til styret. 

 

Nytt fra NKK ang innkreving av medlems kontigent & HS-sak 179/2012

Styremøtereferat 06.11.12

Styremøtereferat 09.10.12
Styremøtereferat 04.09.12

Innkallelse oppdrettermøte 25.09.12

Styremøtereferat 07.08.2012

Protokoll fra wusb 2012./ 07.08.2012

Styremøtereferat 19.07.2012

Styremøtereferat 15.05.2012

Åpent brev fra styret til våre medlemmer 08.05.2012

Styremøtereferat 17.04.2012

Styremøtereferat 27.03.2012

Styremøtereferat 23.03.2012

Årsmøteprotokoll 17.03.2012

Styremøtereferat 28.02.2012

 

-2011

Styremøtereferat 01.11.2011

Styremøtereferat 16.03.2011