Når du skal kjøpe valp er det viktig å være godt informert. I den forbindelse vil Styret i NSBK gjøre oppmerksom på flg. mht. kontrakter:
Norsk Kennel Klub har utarbeidet kontrakter mellom kjøpere og selgere av hunder. Disse kan leses på NKKs hjemmesider /bestilles hos NKK. (www.NKK.no). Kontraktene er veiledende og det er ingen krav til at disse må følges.Oppdretterne i vår klubb følger som oftest NKKs veiledning, men variasjoner forekommer. Styret i Norsk Sankt Bernhard Klubb anbefaler at alle leser kontraktene nøye og diskuterer uklare punkter før man underskriver. Kontrakter er en privat sak mellom kjøper og selger, og klubben påvirker ikke innholdet i disse.

Ønsker du mer info? Send gjerne en mail til NSBKs valpeformidler: Asbjørn & Reidun Skretteberg 
Opdretterne nedenfor oppfyller Norsk Sankt Bernhard Klubbs krav til bruk av valpeformidling.

 

 

Valpeformidler:

Asbjørn & Reidun Skretteberg Telefon +46 104018419 Epost: valpeformidling@nsbk.no

Valper ventes!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du, eller venter du valper og ønsker å annonsere det her?

Ta kontakt med vår valpeformidler via epost. valpeformidling@nsbk.no